Welkom op de website van BHVEH​-HeTrOp

BHVEH-HeTrOp staat voor bedrijfshulpverlening, eerste hulp – Helsdingen, Trainingen en Opleidingen.
BHVEH-HeTrOp is een zelfstandige onderneming, welke vanuit specifieke kennis van zaken en ervaring op het medisch en para-medisch gebied, een pakket aan opleidingen en trainingen aanbiedt, zoals o.a. EHBO, Stop de bloeding, BHV, Reanimatie en AED. Alle opleidingen worden gegeven volgens de algemeen geldende richtlijnen van het NIBHV, NRR, ERC, NIKTA, STOP DE BLOEDING en Het Oranje Kruis.

Die blijft streven naar een optimale borging van kwaliteit en veiligheid binnen de daarvoor geldende regelgeving en normering. De onderneming werkt nauw samen met verschillende disciplines en bedrijven om een zo goed mogelijk product te kunnen ontwikkelen en samenstellen en om een continue kwaliteit te kunnen waarborgen. In dit kader wisselt de onderneming naar behoefte met diverse bedrijven adequate middelen, gekwalificeerde medewerkers, kennis en informatie uit om de geboden opdrachten naar behoren uit te voeren.

BHVEH-HeTrOP​ is een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut voor reanimatieonderwijs en is een door het NIBHV erkend instructeur voor bedrijfshulpverlening.

Ook is BHVEH-HeTrOp​ een door het Oranje Kruis erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut voor Eerste Hulp opleidingen.

Vragen over deze opleidingen kunt stellen per email: info@bhveh.nl

Ook ZZP ambulancechauffeur.